Закони у процедури

Нпр. 26.06.2020
Нпр. 26.06.2020
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о штрајку Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске 18.12.2019 Package icon Pr zak izmj dop Zak strajku.zip
Нацрт закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању Министарство привреде и предузетништва Републике Српске 18.12.2019 Package icon Nc zak sporaz vansud fin restrukturiranju.zip
Нацрт закона о посредовању у промету непокретности Министарство трговине и туризма Републике Српске 27.12.2019 Package icon Nc zak posred prometu nepokretnosti.zip
Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року Министартсво правде Републике Српске 02.12.2019 Package icon Nc zak o zastiti prava sudjenje raz roku.zip
Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске Министарство финансија 08.11.2019 Package icon Nc zak poreskom postupku RS.zip
Нацрт закона о високом образовању Министарство за научнотехнолошли развој, високо образовање и информационо друштво 08.11.2019 Package icon Nc zak visokom obrazovanju.zip
Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 08.11.2019 Package icon Nc zak obezbjedjenju kvaliteta vis obraz.zip
Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској Министарство правде 08.11.2019 Package icon Nc zak ostvarivanju prava besplatnu prav pomoc.zip
Нацрт закона о спорту Републике Српске Министарство породице, омладине и спорта 11.11.2019 Package icon Nc zak sportu Republike Srpske.zip
Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске – приједлог народних посланика Јелене Тривић, Драшка Станивуковића и Небојше Вукановића приједлог народних посланика 18.11.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak registru zaposl koris budzet sredstava RS.zip