Закони у процедури

Нпр. 27.09.2020
Нпр. 27.09.2020
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу - по хитном поступку Републичка управа за геодетске и имовинско-прване послове 18.09.2020 Package icon Pr zak o pos postupku eksproprijacije Aerodrom Trebinje.zip
Приједлог закона о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести - по хитном поступку Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске 18.09.2020 Package icon Pr zak o dop Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti, hp.zip
Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року Министарство правде Републике Српске 31.08.2020 Package icon Pr zak o zastiti prava na sudjenje u razumnom roku.zip
Приједлог закона о управној инспекцији Министартсво управе и локалне самоуправе Републике Српске 18.08.2020 Package icon Pr zak o upravnoj inspekciji.zip
Приједлог закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању Министарство привреде и предузетништва Републике Српске 27.08.2020 Package icon Pr zak o sporazumnom vansudskom fin restrukturiranju.zip
Приједлог закона о посредовању у промету непокретности Министарство трговине и туризма Републике Српске 24.07.2020 Package icon Pr zak o posredovanju u prometu nepokretnosti.zip
Нацрт закона о слободним зонама Републике Српске Министарство привреде и предузетништва Републике Српске 09.09.2020 Package icon Nc zak o slobodnim zonama RS.zip
Нацарт закона о противградној заштити Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 09.09.2020 Package icon Nc zak o protivgradnoj zastiti.zip
Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске 31.08.2020 Package icon Nc zak o izmj i dop Zak o ter organizaciji RS.zip
Нацрт закона о Граду Дервента Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске 31.08.2020 Package icon Nc zak o Gradu Derventa.zip