Закони у процедури

Нпр. 21.07.2019
Нпр. 21.07.2019
Назив Предлагач Датум Преузми
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима Министарство финансија 23.05.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak invest fondovima.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 30.05.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak stvarnim pravima.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима Министарство саобраћаја и веза 30.05.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak javnim putevima.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима Министарство енергетике и рударства 30.05.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak geoloskim istrazivanjima.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 28.05.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak posred zaposljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању Министарство здравља и социјалне заштите 28.05.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak zdravstvenom osiguranju.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 30.05.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak nusproizvodima zivot porijekla.zip
Нацрт закона о заштити од пожара Министарство унутрашњих послова 03.04.2019 Package icon Nc zakon o zastiti od pozara.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 03.04.2019 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o uredjenju prostora i gradjenju.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити Министарство здравља и социјалне заштите 27.03.2019 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o socijalnoj zastiti.zip