Narodni poslanik Slavica Lukić Vladi Republike Srpske

PITANJE:

Narodni poslanik Slavica Lukić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavila je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 11. decembra 2012. godine

POSLANIČKO PITANjE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-KOMISIJI ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA U PREDUZEĆIMA I BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE

 Dokle je stigla Komisija za reviziju privatizacije RS, kada je u pitanju zahtjev bivših radnika AD ''Distributivni centar'' Bijeljina?

U zahtjevu su radnici tražili reviziju privatizacije ovog preduzeća, u cilju preispitivanja postupaka privatizacije, utvrđivanje eventualnih nepravilnosti u postupku, utvrđivanje eventualne odgovornosti pojedinaca koji su preduzeće privatizovali, a ujedno i akcije ovih radnika bez njihovog znanja.

 Zahtjev za reviziju privatizacije gore navedeni radnici podnijeli su 2010. godine i još uvijek nisu dobili nikakav odgovor od strane Komisije

ODGOVOR:

Komisija za reviziju privatizacije

državnog kapitala u preduzećima i bankama

Vaš broj: 04.2-011-4560/12

Broj:

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

 SEKRETARIJAT

Datum: 21.12.2012. godine

Predmet:    Odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika

                    Slavice Lukić

Poštovani,

Povodom poslaničkog pitanja narodnog poslanika :

"Dokle je stigla Komisija za reviziju privatizacije  RS, kada je u pitanju zahtjev bivših radnika AD  "Distributivni centar" Bijeljina ?

U zahtjevu su radnici tražili reviziju privatizacije ovog preduzeća, u cilju preispitivanja postupaka privatizacije, utvrđivanja eventualne nepravilnosti u postupku, utvrđivanje eventualne odgovornosti pojedinaca koji su preduzeće privatizovali, a ujedno i akcije ovih radnika bez njihovog znanja.

Zahtjev za reviziju privatizacije gore navedeni radnici podnijeli su  2010. godine i još uvijek nisu dobili nikakav odgovor od strane Komisije."

                                                    O D G O V O R

Komisija za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama( u daljem tekstu: Komisija) je na petnaestoj redovnoj sjednici odžanoj 07.12.2006. godine donijela Izvještaj o sprovedenom postupku revizije privatizacije državnog kapitala u preduzeću"Distributivni centar" a.d. Bijeljina. U zaključku Izvještaja Komisija je izrazila osnov sumnji da je prodaja državnog kapitala organizovana namještanjem licitacije i kao takav Izvještaj je upućen Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske  13.12.2006. godine.

    Napominjemo da u skladu sa Zakono o reviziji privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama Komisija sve donešene Izvještaje dostavlja Komisiji za praćenje procesa privatizacije( Komisija  NS RS). Svaki narodni poslanik obraćanjem navedenoj Komisiji može dobiti potpunu informaciju(Izvještaj na uvid) o predmetu koji je bio predmet revizije privatizacije.

 Sa uvažavanjem,

                       

                                                                                                   Komisija