Usvojeni Program rada parlamenta za 2017., novi Poslovnik i Nacrt kodeksa ponašanja narodnih poslanika

Datum: 
30.03.2017 - 15:30

Poslanici su danas u prvom dijelu 17. redovne sjednice Narodne skupštine usvojili Programa rada Narodne skupštine za 2017. godinu.

Usvojena su i tri amandmana, koja su predložili skupštinski odbori, a kojim se predviđa donošenje još jednog zakona – zakona o zaštiti žrtava ratne torture, te usvajanje još jedne strategije – strategije za borbu protiv korupcije 2013 – 2017. i još jedne informacije – Informacije o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske i Nacrt kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Novim Poslovnikom se propisuje da je za kvorum, neophodan za rad Narodne skupštine, potrebno da sjednici prisustvuje trećina, odnosno 28 od ukupnog broja narodnih poslanika, dok je za glasanje potrebno prisustvo natoplovične većine poslanika.

Po novom Poslovniku, Kolegijuma Narodne skupštine čine predsjednik i potpredsjednici Skupštine i predsjednici klubova poslanika.

Prihvaćen je amandman o uvođenju telefonske sjednice Predsjedništva Narodne skupštine zbog eventualne spriječenosti članova Predsjedništva u uslovima koje nisu mogli da predvide.

Poslanici su prihvatili i amandman Kluba poslanika SDS-SRS RS koji definiše da predsjednika u slučaju privremene spriječenosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg on odredi.

Predsjednik je dužan da odluku o izboru potpredsjednika, koji ga zamjenjuje, pohrani u sef Narodne skupštine u koverti koja će se otpečatiti u slučaju da je predsjednik spriječen da prenese ovlaštenja.

Nacrtom kodeksa o ponašanju narodnih poslanika utvrđuju se etička pravila  i standardi  ponašanja narodnih poslanika u ostvarivanju njihovih prava i vršenju dužnosti.   

Prema Nacrtu Kodeksa narodni poslanik treba da svojim ponašanjem  štititi ugled i dostojanstvo Narodne skupštine, da redovno  prisustvuje sjednicama Narodne skupštine i njenim radnim tijelima čiji je član.

Definisane su lakše i teže povrede Kodeksa, kao i mjere koje mogu biti izrečene poslaniku za njegovo nepoštivanje, te Etički odbor koji će biti zadužen za sprovođenje i praćenje primjene Kodeksa.   

Cilj Kodeksa je očuvanje, afirmacija i unapređivanje ugleda i dostojanstva narodnog poslanika  i jačanje povjerenja građana u Narodnu skupštinu Republike Srpske.  

Poslanici nisu prihvatili Prijedlog Deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske - prijedlog narodnog poslanika Vukote Govedarice.

Narodna skupština primila je k znanju Izvještaj o radu tužilaštava RS u 2016. godini.

Usvojen su  i  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko - meticinskim sredstvima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da će 17. sjednica biti nastavljena u utorak, 4. aprila, u 15.00 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 17. redovne sjednice:

- Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2016. godinu;

- Prijedlog odluke o usvajanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“;

- Prijedlog odluke o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju  Republike Srpske za realizaciju projekata sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje kompleksa Kasarne „Krajiških brigada“ Zalužani;

- Prijedlog odluke o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za nabavku helikoptera;

- Izbor i imenovanja.

Sedamnaesta sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas, trećeg dana zasjedana, raspravom o Izvještaju o radu Tužilaštva Republike Srpske u 2016. godini.

Glavni republički javni tužilac Mahmut Švraka rekao je da je kaznena politika prema izvršiocima krivičnih djela i dalje blaga, te da se ta praksa sudova mora mijenjati.

Obrazlažući Izvještaj o radu tužilaštava Republike Srpske u 2016. godini, Švraka je rekao da su tužilaštva u prošloj godini imala 10.823 prijave, od kojih je 8.481 riješena.

On je dodao da su na kraju izvještajnog perioda ostale neriješene 2.342 prijave, što predstavlja određeni pad u odnosu na prethodne dvije godine.

"Može se konstatovati da je broj podnesenih prijava u 2016. godini u blagom padu u odnosu na prethodne dvije godine", rekao je Švraka.

Sva tužilaštva u Srpskoj su lani sprovela 8.274 istrage, od kojih je riješeno 6.966.

Tužilaštva su u prošloj godini podigla 4.469 optužnica, a sa nepotvrđenim optužnicama iz prethodnog perioda pred sudovima je ukupno bilo 5.399 optužnica.

Nadležni sudovi su potvrdili 4.540 optužnica, sedam podignutih optužnica sud je odbio, 16 optužnica je povučeno prije potvrđivanja, a na kraju godine za 824 optužnice sud nije donio odluku o potvrđivanju.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su Prijedlog programa rada Narodne skupštine za 2017. godinu.

Prijedlogom programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu predviđeno je usvajanje 111 nacrta i prijedloga zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je na sjednici parlamenta da je Vlada predlagač najvećeg broja zakona i drugih akata.

On je naveo da je u prvom kvartalu predviđeno donošenje 14 zakona, te 10 informacija, izvještaja i strategija.

Za drugi kvartal predviđeno je 46 zakona, te 29 informacija, izvještaja, strategija i odluka.

Programom rada u trećem kvartalu navodi se 21 zakon i 16 informacija, izvještaja, strategija, a u četvrtom kvartalu 30 zakona i 15 informacija, izvještaja, strategija, odluka i drugih akata.

Čubrilović je poručio da će Narodna skupština u svim oblastima rada težiti postizanju konsenzusa.

"Nastavićemo sa organizovanjem tematskih sjednica i javnih rasprava, što je ustaljena praksa", rekao je Čubrilović.

On kaže da Narodna skupština potvrđuje opredijeljenost za sprovođenje i poštivanje i očuvanje dejtonskih rješenja, jačanje specijalnih i paralelnih odnosa sa Srbijom, kao svoj strateški cilj, te svoju proevropsku orijentaciju.

"Za ostvarivanje programa rada neophodno je jačanje efikasnosti i odgovornosti svih organa i institucija, posebno izvršne vlasti na svim nivoima i učiniti je u punoj mjeri odgovornom za ustavnost i zakonitost, blagovremeno i kvalitetno utvrđivanje i provođenje politike propisa, mjera i odluka koje predlaže ili sama donosi", rekao je Čubrilović.

Prije toga, poslanici su razmotrili Nacrt kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Obrazlažući ovaj nacrt, predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Svetozar Jovanović rekao je da su kodeksom utvrđene i mjere koje se izriču za nepoštivanje kodeksa, kao i formiranje etičkog odbora, kao nezavisnog tijela.

Cilj Kodeksa je očuvanje, afirmacija i unapređivanje ugleda i dostojanstva narodnog poslanika i jačanje povjerenja građana u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Jovanović je izrazio očekivanje da će narodni poslanici konstruktivnom raspravom doprinijeti što boljem tekstu ovog dokumenta.

Prije toga, obavljena je rasprava o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske kojim se propisuje da je za kvorum, neophodan za rad Skupštine potrebno da sjednici prisustvuje trećina, odnosno 28 od ukupnog broja narodnih poslanika.

Obrazlažući Prijedlog poslovnika, predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Svetozar Jovanović rekao je da su po izmjenama članovi Kolegijuma Narodne skupštine predsjednik i potpredsjednici Skupštine i predsjednici klubova poslanika, a ne kao do sada i predstavnici poslaničkih grupa. Dodao je da predsjedavajući Narodne skupštine ima pravo da prekine niz od 10 uzastopnih replika i da da riječ poslanicima redovno prijavljenim za diskusiju, ukoliko je očigledno došlo do odstupanja od tačke dnevnog reda ili ukoliko se koristi uvredljiva retorika.

Izmjenom Poslovnika predviđeno je da se posebna sjednica može zakazati na zahtjev člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, dok je aktuelnim Poslovnikom definisano je da se na zahtjev srpskog člana Predsjedništva BiH sjednica može zakazati samo u slučaju da je odluka Predsjedništva destruktivna po vitalni interes Republike Srpske.

Prije toga poslanici su raspravljali o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vodama. Obrazlažući ovaj zakonski akt, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić rekao je da se njim osnažuje postojeći zakon, te da bi prijedlog novog zakona o vodama Narodnoj skupštini mogao biti ponuđen do kraja godine. Ministar Mirjanić je rekao da se izmjenama ovog zakona daje još veća mogućnost da se bolje upravlja Strategijom integralnog upravljanja vodama.

Narodna skupština u utorak uveče, prvog dana 17. sjednice, obavila je raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko - meticinskim sredstvima.Red

Prije toga, poslanici su razmotrili Prijedlog Deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske - prijedlog narodnog poslanika Vukote Govedarice.

U Deklaraciji se navodi se da Narodna skupština Republike Srpske, kao strateški interes Republike Srpske, ističe trajno očuvanje "dejtonske" ustavne pozicije Republike Srpske i temeljnih načela Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonskog mirovnog sporazuma) koji definiše ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini.

„Svako narušavanje ovih načela, majorizacija bilo kog od konstitutivnih naroda, ili jednostrani pokušaj unutrašnje teritorijalne i svake druge ustavne prekompozicije Bosne i Hercegovine neprihvatljivi su sa stanovišta interesa Republike Srpske“, navodi se u prijelogu teksta Deklaracije i kontinuiran opšti društveni napredak i ubrzan put evropskih integracija i članstvo u Evropskoj uniji koju je predložio narodni poslanik Vukota Govedarica.