Usvojena Strategija transporta Republike Srpske za period 2016 - 2030. godina i vise nacrta zakona i strategija, nastavak 16. sjednice u utorak

Datum: 
16.02.2017 - 10:15

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas, u drugom dijelu 16. redovne sjednice, Strategiju transporta Republike Srpske za period od 2016 – 2030. godine, te više nacrta zakona i strategija.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da će sjednica biti nastavljena u utorak, 21. februara u 10.00 časova.

Poslanici su danas u javnu raspravu u roku od 60 dana uputili Nacrt zakona o rudarstvu; Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“ i Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. Godine. U javnu raspravu u trajanju od 90 dana upućen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama, a u stručnu raspravu u trajanju od 90 dana Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Usvojen je i Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić istakla je da je jedan od ciljeva donošenja Strategije normiranje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u Republici Srpskoj.

Istakla je  da je cilj strategije i usklađivanje zakonske regulative Srpske sa EU zakonodavstvom uz uvažavanje strateškog opredjeljenja Republike Srpske.

"Cilj donošenja strategije je i uspostavljanje informacionog sistema za sakupljanje podataka o količinama otpada, razvoj održivog sistema upravljanja otpadom na načelima zaštite životne sredine, uz sprovođenje edukacije na svim nivoima društva i privrede", rekla je Golićeva obrazlažući Strategiju u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Usvojen je i Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017 – 2026 koja ima za cilj poboljšanje položaja lica sa invaliditetom i njihovog što većeg učešća u javnom i političkom životu. Ciljevi strategije određeni su u oblastima: zakonodavstvo, javni i politički život, ekonomska samostalnost, zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija, socijalna zaštita, sigurnost i podrška, zdravstvena zaštita i osiguranje, navodi se u ovom dokumentu. Među ciljevima su i oblasti vaspitanje i obrazovanje, kultura i religija, pristupačnost i informisanje, porodični život, sport i rekreacija.

Usvojen je Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 - 2021. godine - "Znanje za razvoj", kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

Narodna skupština je usvojila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama.

Obrazlažući nacrt zakona, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić rekao je da je cilj izmjena i dopuna važećeg Zakona o zdravstvenim komorama uspostavljanje komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kao samostalne, profesionalne organizacije sa svojstvom pravnog lica.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama,  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, kao i Nacrt zakona o Nacionalnom parku "Drina".

Nacrtom zakona o Nacionalnom parku "Drina" definisana je površina područja od 6.315 hektara, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je da su navedenim zakonom definisana ograničenja, prava i obaveze upravljača parkom, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje.

"Nacionalni park `Drina` posjeduje izuzetne prirodne vrijednosti i to staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, klisurasto-kanjonsku dolinu rijeke Drine i njenih pritoka, te izuzetan diverzitet flore koji se ogleda u prisustvu oko 635 primjeraka vaskularne flore", rekla je Golićeva, obrazlažući zakonsko rješenje.

Usvojen je i Nacrt zakona o rudarstvu kojim su pooštreni uslovi za obavljanje poslova u ovoj oblasti tako što je obavezno posjedovanje dodatnih licenci.

Na ovaj način se obezbjeđuje potpunija kontrola rada pravnih lica sa ciljem bezbjednijeg obavljanja poslova u rudarstvu.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, obrazlažući Nacrt zakona u parlamentu Srpske, rekao je da se ovim nacrtom zakona uređuju uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina, izgradnja, korištenje i održavanje rudarskih objekata. Ovim nacrtom uređuju se i rudarski projekti i rudarska geodetska mjerenja i planovi.

Nacrtom se uređuju i mjere zaštite na radu i druga pitanja u vezi sa eksploatacijom mineralnih sirovina, kao i uslovi za izdavanje licenci u rudarstvu.

"Ovim nacrtom zakona propisuje se veći broj podzakonskih akata kojima se uređuju tehnički normativi za obavljanje poslova u rudarstvu, zaštita na radu u rudnicima, odnosno zaštita prilikom obavljanja poslova eksploatacije mineralnih sirovina, kao i rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu", istakao je Đokić.

On je naglasio da resorno ministarstvo izdaje licence pravnim i fizičkim licima koji na ovaj način stiču ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova u rudarstvu.

Usvojen je i Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji uređuje sistem odgovora na vanredne situacije koje u Srpskoj mogu nastati usljed zarazne bolesti, sa naglaskom na način uspostavljanja karantina. Ovim nacrtom uspostavlja se sistem i mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, prava i obaveze republičkih organa, organa jedinice lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova i fizičkih lica u postupku sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Obrazlažući ovaj nacrt zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić rekao je da se nacrtom zakona razrađuje sistem pripremljenosti i odgovora na vanredne situacije koje u Srpskoj mogu nastati usljed zarazne bolesti, sa naglaskom na način uspostavljanja karantina.

"Ovim nacrtom zakona definišu se i odredbe koje se odnose na unapređivanje kvaliteta rada laboratorija, uspostavanjem referentnih laboratorija za mikrobiološka ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti", istakao je Bogdanić

Usvojen je i Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Srpskoj, kojim se uređuje opšta bezbjednost proizvoda na tržištu.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Zlatan Klokić istakao je da se Nacrtom zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda uređuju kriterijumi za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtjevom za bezbjednost.

"Uređuju se i obaveze proizvođača i distributera, način informisanja i razmjene informacija u vezi sa opasnim proizvodima i rizicima takvih proizvoda za potrošače i druge krajnje korisnike, kao i vršenje nadzora na tržištu", rekao je Klokić u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući zakonsko rješenje.

On je naglasio da su zakonom propisana dva kriterijuma kojim se proizvod može smatrati bezbjednim i da je proizvođač, odnosno distributer dužan da na tržište Republike Srpske plasira bezbjedne proizvode.

"Pretpostavlja se da je proizvod bezbjedan ukoliko ispunjava bezbjednosne i zdravstvene kriterijume koji su utvrđeni posebnim propisima koji se odnose na taj proizvod", dodao je Klokić

Nastavak 16. redovno sjednice je u utorak (21.02.2017. godine) u 10.00 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 16. redovne sjednice:

13. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2017. godinu;

14. Izvještaj Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova o poslovanju za 2015. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

15. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;

16. Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje;

17. Informacija o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;

18. Izbor i imenovanja.