U ponedjeljak Kolegijum za zakazivanje 25. posebne sjednice Narodne skupštine

Datum: 
01.12.2017 - 13:00

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zakazao je za ponedjeljak, 4. decembra 2017. godine u 12.00 časova sjednicu Kolegijuma na kojoj će biti utvrđen prijedlog dnevnog reda i termina održavanja 25. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

U skladu sa članom 171. Poslovnika Narodne skupštine, zakazivanje posebne sjednice zatražila je Vlada Republike Srpske. Za sjednicu Vlada je predložila sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina, po hitnom postupku

2. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, po hitnom postupku

3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, po hitnom postupku

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, po hitnom postupku

5. Prijedlog zakona o doprinosima, po hitnom postupku

6. Prijedlog zakona o dječijoj zaštitim , po hitnom postupku

7. Prijedlog zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, po hitnom postupku

8. Prijedlog zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske

9. Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

10. Prijedlo odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu

11. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2018. godinu.

Na dnevnom redu sjednice Kolegijuma je i usvajanje zajedničke izjave Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske o potvrđivanju opredjeljenosti parlamenata u BiH za integracije u EU preduzimanjem mjera za provođenje preporuka i akcionih planova za jačanje uloge parlamenata u kontekstu integracija EU.

U kontekstu okončanja Twinning light projekta “Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini” koji finansira EU, kolegijumi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH odlučili su da potvrde svoju opredijeljenost za preduzimanje daljih mjera s ciljem efikasnog i nesmetanog rukovođenja poslovima evropskih integracija koji se tiču parlamenata.

Na dnevnom redu Kolegijuma je i raspisivanje javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje prisustva sjednicama odbora Narodne skupštine i sjednicama Narodne skupštine u 2018. godini za nevladine organizacije, udruženja građana, sindikate i druga udruženja registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.