U Narodnoj skupštini održana Konferencija „Uloga skupštinskih službi u procesu evropskih integracija“

Datum: 
25.09.2018 - 13:30

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas je, uvodnim obraćanjem, u zgradi parlamenta otvorio Konferenciju „Uloga skupštinskih službi u procesu evropskih integracija“, naglasivši da je Narodna skupština dala veliki doprinos u ubrzanju procesa evropskih integracija.

Organizator konferencije je Narodna skupština Srpske, a u njenom radu učestvovali su ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, predstavnici Skupštine Republike Srbije i Parlamenta AP Vojvodine, kao i delegacije Službi Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta FBiH, Skupštine Brčko distrikta. 

Predsjednik Čubrilović istakao je da je najviša zakonodavna institucija Srpske i u ovom mandatu bila vodeća u međuparlamentarnoj saradnji.

„Imali smo saradnju sa mnogim parlamentima u regionu. Razmjenjivali smo iskustva, povezivali skupštinske službe i odbore", rekao je Čubrilović.

On je naglasio da je Narodna skupština uspješno sarađivala sa pokrajinskim parlamentima u Italiji, Austriji, zatim sa najvišom zakonodavnom institucijom Sankt Peterburga, Skupštinom Srbije i Skupštinom Autonomne pokrajine Vojvodina.

"Saradnja i sa parlamentima unutar BiH je veoma važna na putu ka EU. Važno je usaglašavanje propisa na putu ka EU da bi postizali kompromisna rješenja na evropskom putu", dodao je Čubrilović.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić kazao je da ministarstvo koje predvodi uspješno sarađuje za Odborom za evropske Parlamenta Srpske.

"Odbor daje ocjenu o usklađenosti naših zakona sa pravnom tekovinom EU. Od 2007. godine do danas resorno ministarstvo je dalo ocjenu o usklađenosti 2.830 zakonskih i podzakonskih rješenja za pravnom tekovinom EU", rekao je Klokić.

On je napomenuo da je data i ocjena o usklađenosti 112 nacrta i prijedloga strateških dokumenata koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko Aćić rekao je da je Narodna skupština Republike Srpske jedan od rijetkih parlamenata u BiH koji djelimično usklađuje zakonodavstvo sa EU.

„Ovo će biti značajno jednog dana kada BiH postane kandidat za članstvo u EU", kazao je Aćić.

Rad konferencije bio je podijeljen u dva panela. Tokom prvog panela, Andrijana Marijanović, rukovodilac odsjeka za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske predstavila je učesnicima konferencije aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske u procesu evropskih integracija.

Tokom drugog panela, Aleksandar Đorđević, viši savjetnik u Ojeljenju za evropske integracije Službe Narodne skupštine Srbije govorio je o praktičnom usklađivanju zakonodavstva s odredbama acquis-a prilikom predlaganja zakona od strane Vlade i narodnih poslanika na primjeru Republike Srbije.

Nakon završene diskusije, Dejan Udovičić, rukovodilac Odsjeka za informacione tehnologije i tehničku podršku u Narodnoj skupštini Srpske učesnicima konferencije predstavio je savremeni konferenciji sistem koji je realizovan kao prva faza e-parlamenta u Parlamentu Srpske.