Sjednica Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor

Datum: 
24.04.2017 - 17:15

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine Republike Srpske održao je 24. aprila 2017. godine redovnu sjednicu na kojoj je zauzeo stavove po pritužbama građana, a na osnovu prispjelih informacija nadležnih institucija kojima se Odbor obratio i razmatrao nove predstavke i prijedloge građana.

Odbor je razmatrao Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. Nakon provedene diskusije članovi Odbora jednoglasno su zauzeli stav da se pomenuti Godišnji izvještaj, u predloženoj formi, razmatra na Osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Sjednicom Odbora za predstvake, prijedloge i društveni nadzor predsjedavao je predsjednik Odbora Slobodan Protić.