Raspored sjednica skupštinskih odbora za 16. sjednicu Narodne skupštine

Datum: 
02.02.2017 - 15:30

U okviru pripreme Šesnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice Odbora Narodne skupštine, održati po sljedećem redoslijedu, i to:

1. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o željeznicama Republike Srpske;

2. Prijedlog zakona o hrani;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;

4. Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske;

5. Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

6. Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

7. Nacrt zakona o rudarstvu;

8. Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“;

9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

10. Prijedlog strategije transporta Republike Srpske za period 2016 – 2030. godina;

11 .Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017 – 2026.;

12. Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine;

13. Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradanje.

2. Zakonodavni odbor, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona koji su predviđeni za Šesnaestu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

3. Odbor za bezbjednost, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (kancelarija 51).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

4. Odbor za finansije i budžet, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 13.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine;

2. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2017. godinu;

3. Izvještaj Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova o poslovanju za 2015. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

5. Odbor za lokalnu samoupravu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

6. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 13.30 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o hrani;

2. Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“.

7. Odbor za boračko - invalidsku zaštitu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 14.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017 – 2026.

8. Odbor jednakih mogućnosti, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 14.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017 – 2026.

9. Odbor za zaštitu životne sredine, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 16.00 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“;

2. Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine.

10. Odbor za privredu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017.godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o željeznicama Republike Srpske;

2. Nacrt zakona o rudarstvu;

3. Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

5. Prijedlog strategije transporta Republike Srpske za period 2016 – 2030. godina;

6. Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. godine – „Znanje za razvoj“;

7. Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine;

8. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2017. godinu;

9. Izvještaj Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova o poslovanju za 2015. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

11. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 17.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

2. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti;

4. Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. godine – „Znanje za razvoj“.

12. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 17.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

2. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju.

13. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 17.30 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Izvještaj Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: „Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske?“;

2. Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima;

4. Izvještaj Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova o poslovanju za 2015. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

5. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

14. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine u 17.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenim komorama;

3. Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017 – 2026.

15. Odbor za trgovinu i turizam, održaće svoju sjednicu u utorak, 7. februara 2017. godine u 09.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;

2. Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“.

16. Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, održaće svoju sjednicu u srijedu, 8. februara 2017. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (mala sala).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Šesnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Informacija o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.