Prošireni sastanak Odbora jednakih mogućnosti: Cilj alimentacijskog fonda pomoć obespravljenim majkama i djeci

Datum: 
13.12.2017 - 16:15

Odbor jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske danas je u Narodnoj skupštini organizovao prošireni sastanak na kojem je razmatrana mogućnost formiranja alimentacijskog fonda u Republici Srpskoj.

Sastankom je predsjedavala predsjednik Odbora jednakih mogućnosti Sonja Karadžić - Jovičević, a prisustvovali su članovi Odbora Zdenka Gojković, Nataša Radulović, Nenad Kuzmić, predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ombudsmana za djecu Republike Srpske i Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Nakon sastanka, predsjednik Odbora jednakih mogućnosti Sonja Karadžić-Jovičević izjavila je novinarima da je cilj osnivanja alimentacijskog fonda da se pomogne majkama i djeci u Republici Srpskoj koji nisu u stanju da se izbore za svoja prava i naplatu alimentacije.

„Cilj je da iz tog fonda budu isplaćene alimentacije koje neodgovorni i nesavjesni očevi odbijaju da plate. Želimo da majkama i djeci kojima je ovo pravo uskraćeno obezbijedimo uslove da alimentaciju dobiju na vrijeme i da žive sigurnije. Imamo veliku podršku Vlade Republike Srpske , nadležnih ministarstava, ali i Ombudsmana za prava djece RS i Ombudsmana za ljudska prava BiH. Nadam se da ćemo već od sredine januara naredne godine preduzeti još konkretnije korake na uspostavljanju ovog fonda radi ostvarivanja prava obespravljenih majki i djece“, rekla je Karadžić - Jovićević.

Predstavnik Ministarstva pravde Republike Srpske Darko Radić izjavio je da se radi o veoma plemenitoj ideji za koju postoji široka društvena podrška.

„Na sastanku smo razmatrali modalitete za realizaicju ove ideje. Razmišljali smo da li je najbolje da predložimo Narodnoj skupštini Republike Srpske usvajanja posebnog zakona o alimentacijskom fondu, da predložimo izmjene postojećih zakona koji se tiču ove problematike ili da kombinujemo obje mogućnosti. Želja nam je da pomognemo obespravljenim majkama i djeci, uglavnom jednoroditeljskim porodicama. U tom smislu, alimentacijski fond bi privremeno  preuzeo tu funkciju i isplaćivao iznose izdržavanja, a potom bi imao mogućnost da se regresira od dužnika obaveze izdržavanja“, rekao je on.

Dogovoreno je da bude formirana radna grupa predstavnika Odbora jednakih mogućnosti, nadležnih ministarstava, Ombudsmana za djecu i Ombudsmana za ljudska prava BiH koja će raditi na izradi konačnog prijedloga za formiranje alimentacijskog fonda.