Predsjednik ANURS-a uručio prvi tom Enciklopedije predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
12.10.2017 - 13:30

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, akademikom Rajkom Kuzmanovićem koji mu je, ovom prilikom, uručio prvi tom Enciklopedije Republike Srpske.

Predsjednik Čubrilović zahvalio je akademiku Kuzmanoviću na predanom i profesionalnom radu prilikom pripreme i objavljivanja prvog toma Enciklopedije Republike Srpske koja je od opšteg nacionalnog značaja.

„Enciklopedija Republike Srpske je jedan od najznačajnijih projekata od posebnog značaja za Republiku Srpsku i njene građane i koji će ostati kao trajni dokument i nezaobilazan izvor za sve buduće enciklopedijske knjige, naučne i stručne radove čija tema će biti vezana za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu“, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izražavajući zahvalnost Uređivačkom odboru, Redakciji, saradnicima i svima onima koji su dali doprinosi pripremi i objavljiivanju prvog toma.

„Naši savremenici nisu u potpunosti ni svjesni vrijednosti i uloženog rada na pripremi Enciklopedije Republike Srpske koja je dokument od prvorazrednog nacionalnog značaja čije će postojanje više cijeniti buduće generacije, istraživači i naučni radnici“, istakao je predsjednik Čubrilović.

Akademik Kuzmanović je istakao da je Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, kao nosilac izrade Enciklopedije, zajedno sa stručnim saradnicima, uložila ogromne napore da prvi tom pripremi u skladu sa najvišim standardima obrade pojmova, odrednica i relevantnih podataka enciklopedijskog značaja.

Akademik Kuzmanović je istakao da je Enciklopedija najznačajniji, najopsežniji i najzahtjevniji projekat u dosadašnjem postojanju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Predsjednik Čubrilović je rekao da će Narodna skupština, koja je prije deset godina donijela Zakon o Enciklopediji Republike Srpske, u skladu sa svojim mogućnostima, pružiti nesebičnu pomoć u pripremi i štampanju drugog toma Enciklopedije.