Predsjednik Čubrilović razgovarao sa rektorima javnih univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu o unapređenju kvaliteta visokoškolskog obrazovanja

Datum: 
11.09.2018 - 14:45

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa rektorima javnih univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, prof. dr Radoslavom Gajaninom i prof. dr Stevom Pašalićem o aktuelnim pitanjima organizacije, kadrovskog i materijalnog stanja na javnim univerzitetima.

Predsjednik Čubrilović i rektori saglasili su se da je neophodno unaprijediti kvalitet visokoškolskog obrazovanja, izvršiti racionalizaciju studijskih programa i odabira profila školovanja u skladu sa zahtjevima društva, privrede i potrebama razvoja Republike Srpske.

U vezi sa zahtjevima studenata, koji su upisali studije po starom programu, dogovoreno je da javni univerziteti, u najkraćem roku, daju jasne instrukcije fakultetima i studentima upisani prema ranijem Zakonu o univerzitetu, kako bi se omogućili fleksibilniji uslovi za njihov završetak započetih studija ili da im se omogući odgovarajuće prilagođavanje studiranju u skladu sa „bolonjskim procesom“.

U toku današnjeg sastanka, zaključeno je da je neophodno osnivanje instituta, centara i drugih oblika istraživačkog rada koji će biti usklađeni sa potrebama privrede i razvojem Republike Srpske, a koji će djelimično omogućiti i finansiranje visokog obrazovanja.

Predsjednik Čubrilović podržao je aktivnosti rektorata dvaju javnih univerziteta koje imaju za cilj smanjivanje broja gostujućih profesora i prijem asistenata iz reda najboljih studenata, odnosno studenata generacije.