Predsjednik Čubrilović razgovarao sa direktorom Uprave civilne zaštite Republike Srpske Milom Međedom

Datum: 
10.07.2017 - 13:15

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas je u Banjoj Luci razgovarao sa direktorom Uprave civilne zaštite Republike Srpske Milom Međedom o funkcionisanju sistema civilne zaštite i posebno o spornom dokumentu „Program razvoja sistema zaštite spasavanja od nesreća na nivou institucija i organa BiH“.

Direktor Mile Međed informisao je predsjednika Čubrilovića da sporni dokument „Program razvoja sistema zaštite spasavanja od nesreća na nivou institucija i organa BiH“, a koji je nedavno usvojen na Zajedničkoj komisiji za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH, nije u skladu sa Ustavom BiH i ustavima entiteta i da je protiv interesa Uprave civilne zaštite Republike Srpske.

 Predsjednik Narodne skupštine rekao je da podržava rad Uprave civilne zaštite Republike Srpske u skladu sa Ustavom, zakonom i planom rada ove uprave, a koji je dobio saglasnost od nadležnih organa Republike Srpske.

Predsjednik Čubrilović zatražio je od delegata koji predstavljaju Republiku Srpsku u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH da glasaju samo za one akte koji su u skladu sa Ustavom i u interesu Republike Srpske.