Pozitivan revizorski izvještaj Narodne skupštine za 2016. godinu

Datum: 
16.03.2017 - 13:45

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske ocijenila je pozitivinim Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Narodne skupštine sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine.

Glavna služba je ocijenila da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Narodne skupštine u svim materijalnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Uz pozitivan revizorski izvještaj, Glavna služba za reviziju javnog sektora preporučila je generalnom sekrataru da predloži Administrativnoj komisiji Narodne skupštine da se za ostale troškove po Odluci o načinu i kriterijumima za raspodijelu sredstava za rad poslaničkih klubova i poslaničkih grupa definišu troškovi koji se mogu smatrati „ostalim“.

Takođe je preporučeno da se prilikom izmirenje obaveza iz prethodne godine vrši iskazivanje izdataka po osnovu izmirenja obaveza iz ranijih godina.