Poslanici razmotrili Prijedlog budžeta i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta

Datum: 
22.12.2016 - 11:00

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas, drugog dana održavanja 21. posebne sjednice, Prijedlog budžeta za 2017. godinu i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta za 2017. godinu.

Ukupna budžetska sredstva planirana Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2017. godinu iznose 3.200,0 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 73,0 miliona KM, odnosno 2,3% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2017. godini iznose 2.591,1 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 102,1 miliona KM, odnosno 4,1% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Poreski prihodi u 2017. godini iznose 2.369,6 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 80,7 miliona KM, odnosno 3,5% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Od projektovanih ukupnih prihoda od indirektnih poreza, očekuje se da će budžetu Republike Srpske u 2017. godini biti doznačen iznos od 1.197,2 miliona KM (sa ino dugom od 330,2 miliona KM), što predstavlja rast od 55,5 miliona KM, odnosno 4,9% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija, obrazlažući ovaj prijedlog po hitnom postupku, naveo je da planirani budžetski suficit iznosi 67,1 miliona KM, koji će biti usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.

On je dodao da se očekuje blagi privredni rast, kao i neznatna inflacija od 0,1 odsto.

"Rashodi za lična primanja zaposlenih u 2017. godini iznose 717,8 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 4,9 miliona KM, odnosno 0,7 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu", istakao je Tegeltija.

Govoreći o Prijedlogu zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, ministar Tegeltija je rekao da su njim definisani ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući izdatke za otplatu duga, raspoređuju po budžetskim korisnicima u skladu sa odlukom o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, te da donošenje ovog zakona ima za cilj da se utvrde prava i obaveze organa u izvršenju budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, kao i način raspodjele sredstava na korisnike.

Rasprava o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama za budžetske korisnike, po kojima se osnovna plata uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,3 odsto do navršenih 25 godina, a više od navršenih 25 godina, svaka naredna godina za 0,5 odsto, je objedinjena.

Navedene odredbe definisane u prijedlozima zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture, o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa, o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva I o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Poslanici su u četvrtak, prvog dana sjednice, raspravljali o Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godin koji je izložila premijer Srpske Željka Cvijanović.

PREMIJERKA PREDSTAVILA PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2017-2019.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je, obraćajući se poslanicima, da je Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godina dokument koji zamjenjuje dosadašnji dokument Ekonomska politika, a kojeg je Narodna skupština usvajala uz Budžet za svaku narednu godinu.

“Programom ekonomskih reformi predstavljene su mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske, s tom razlikom što on sadrži i srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatni program strukturalnih reformi", navela je premijerka.

Istakla je da u okviru makroekonomskih kretanja, koji su detaljno prikazani u ovom dokumentu, treba pomenuti i još nekoliko pokazatelja i trendova.

“Prema izvještaju MMF-a iz oktobra 2016. godine projekcija globalnog rasta u 2016. godini iznosi 3,1 odsto, a u 2017. godini 3,4 odsto, dok za BiH projektovane stope rasta za period 2016-2019. godina iznose tri odsto, 3,2 odsto, 3,7 i 3,9 odsto. Prema projekcijama Evropske komisije iz novembra 2016. godine, ekonomski rast u Evropi biće nastavljen umjerenim tempom. Očekivani rast realnog BDP-a u evrozoni iznosi 1,7 odsto u 2016. godini, 1,5 odsto u 2017. godini i 1,7 odsto u 2018. godini, dok se u EU očekuje rast 1,7 odsto u ove godine, 1,6 odsto u 2017. godini i 1,8 odsto u 2018. godini. Kada govorimo o Republici Srpskoj, u 2015. godini ostvaren je realni rast BDP-a od 2,6 odsto, dok je rast u prva dva kvartala 2016. iznosio 2,2 odsto, odnosno 1,8 odsto", navela je premijerka Srpske.

Dodala je da imamo trend smanjenja broja nezaposlenih, uz istovremeni rast broja zaposlenih.

“Na primjer, u 2015. godini anketna stopa nezaposlenosti se smanjila na nivo od 25,2 odsto, a u 2016. godini na nivo od 24,8 odsto, a ovaj trend smanjenja se predviđa i u narednom trogodišnjem periodu i to na 24,4 odsto, 24 odsto i 23,6 odsto", istakla je.

Cvijanovićeva je rekla da je, kao i svugdje u svijetu, potrebno i sistem u Srpskoj kontinuirano reformisati kako bi odgovorio potrebama društva i građana.

"Reforme koje provodimo u nekoliko važnih oblasti sadržane su u različitim dokumentima, a Program ekonomskih reformi koji danas razmatra Narodna skupština, definiše ključne reformske oblasti kao što su - Upravljanje javnim finansijama, Tržište energije, transporta i telekomunikacija, Sektorski razvoj, Poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, Istraživanje i inovacije, Vanjska trgovina i olakšavanje investicija, Obrazovanje i vještine, Zapošljavanje i tržište rada i Socijalna uključenost, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti", istakla je Cvijanovićeva u obraćanju poslanicima u Narodnoj skupštini.

Istakla je da je jedna od ključnih mjera u 2017. godini, kada je riječ o oblasti tržišta energije, transporta i telekomunikacija, poboljšanje efikasnosti rada i investiciona aktivnost u oblasti energetike i rudarstva.

Predstavljajući poslanicima Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godina, Cvijanovićeva je istakla da se unapređenje komunikacione infrastrukture sprovodi prvenstveno s ciljem bolje komunikacione povezanosti Republike Srpske, koja predviđa povećanje kvaliteta usluga banjalučkog Aerodroma, završetak izgradnje auto-puta Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, početak izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i njegov završetak do kraja 2019. godine, kao i završetak izgradnje mosta preko rijeke Drine /Bratunac-Ljubovija/ i projekta obnove željeznica.

U oblasti proizvodne djelatnosti, kaže Cvijanovićeva, ključna mjera Vlade Republike Srpske biće restruktuiranje privrednih društava u državnom vlasništvu sa većinskim ili 100 odsto državnim kapitalom.

U oblasti koja se odnosi na obrazovanje i vještine ključna mjera biće unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada, uključujući srednje škole i visokoškolske ustanove.

"Penzionerska populacija ostaje jedan od prioriteta i stvaraće se dalje pretpostavke za unapređenje njihovog materijalnog statusa, nakon što je u prethodnom periodu obezbijeđena redovnost isplate i povećanje penzija. Zadržana su sva prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, pri čemu smanjenje broja korisnika ne prati i smanjenje planiranih sredstava", istakla je premijer Srpske .

DNEVNI RED

Poslanici će na 21. posebnoj sjednici razmatrati i Nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske koji predstavlja novinu u pravnom sistemu Srpske. Ovim zakonom definisano je da Ministarstvo finasija uspostavlja i vodi Registar poreskih i neporeskih davanja koji sadrži pregled svih pojedinačnih vrsta ovih davanja koja plaćaju pravna i fizička lica u Republici Srpskoj na osnovu zakona Republike Srpske. Početni Registar utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Kako je predviđeno Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2016. godinu, pred poslanicima će se naći i novi zakon o bankama, obaveza koja je sadržana i u Pismu namjera uz kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Prijedlogom zakona o bankama posebno se uređuju područja u kojima su prisutne manjkavosti koje je potrebno otkloniti. Uvode se i brojne novine, koje se prije svega odnose na: izradu planova oporavka samih banaka, kojima se utvrđuju mjere za poboljšanje njihovog finansijskog položaja; preduzimanje mjera rane intervencije Agencije u slučaju značajnog pogoršanja stanja banke; uspostavljanje pravnog sistema za restrukturiranje problematičnih banaka i utvrđivanje nadležnosti Agencije za sprovođenje ovog postupka.

Odredbe o restrukturiranju banaka uvode se radi preduzimanja mjera koje treba da spriječe ili ublaže nastupanje kriznih situacija kod pojedinačne banke, ali i bankarskog i finansijskog sistema u cjelini, a samim tim i obezbijede efikasno restrukturiranje banke koja ne može ili vjerovatno neće moći da nastavi poslovanje.

Kao jedna od novina u Prijedlogu zakonu uređena je faza rane intervencije Agencije u banci, te propisane okolnosti u kojima Agencija može preduzeti jednu ili više mjera u situaciji kada se stanje banke brzo pogoršava, odnosno kada je likvidnost pogoršana, kada raste učešće loših kredita, te se pogoršava koncentracija izloženosti banke.

Na dnevnom redu 21. posebne sjednice je i Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu u maksimalnom iznosu do 411.100.000 KM.

 

Na početku sjednice poslanici su usvojili Dnevni red 21. posebne sjednice od 18 tačaka:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godine - po hitnom postupku;

2. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu - po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu - po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske - po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske - po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske - po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske - po hitnom postupku;

10. Prijedlog zakona o bankama Republike Srpske - po hitnom postupku;

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske - po hitnom postupku;

12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - po hitnom postupku;

13. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost - po hitnom postupku;

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti - po hitnom postupku;

15. Nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske;

16. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu;

17. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2017. godinu;

18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po Projektu bolnica/B u Republici Srpskoj (FIN 31.526 BA).

Kako je najavio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, poslanici će raditi produženo u četvrtak i petak, a ukoliko 21. sjednica ne bude okončana, nastavak je u utorak u 10.00 časova.