Održana Trinaesta sjednica Savjeta nacionalnih manjina

Datum: 
06.07.2018 - 12:15

Trinaesta sjednica Savjeta nacionalnih manjina održana je 4. jula 2018. godine u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Prisustvovalo je osam članova Savjeta: Vesna Temelkoska-Vuković, predsjednik, Tonko Janković, zamjenik predsjednika, Jadranka Latinović, Laslo Tot-Bojnik, Stevo Havreljuk, Marija Buganik- Pranjić, Mladen Lunić i Bojan Radić.

Takođe, sjednici su prisustvovali i predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover, kao i predstavnik Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Slavica Lukić i predstavnik Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Nemanja Kovačević.

Primljena je k znanju informacija o studijskoj posjeti institucijama u Republici Srbiji  koje se bave pitanjima nacionalnih manjina. Predsjednica Savjeta informisala je prisutne o sastancima i detaljima razgovora sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Srbije, kao i predstavnicima Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine.

Usaglašen je i odgovor na dopis Savezu nacionalnih manjina Republike Srpske, odnosno protestno pismo Saveza nacionalnih manjina RS koje se odnosi na formiranje i rad Saveza nacionalnih manjina u BiH. S tim u vezi, Savjet je usvojio sljedeće zaključke:

  1. Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske podržava stavove Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske koji su izneseni u pomenutom protestnom pismu;
  2. Savjet ne podržava rad Saveza nacionalnih manjina u BiH, dok se ne utvrdi način formiranja i reprezentativnost  istog;
  3. Imajući u vidu naprijed navedeno, Savjet nije saglasan da Savez nacionalnih manjina u BiH učestvuje u projektu Savjeta Evrope - „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“.Odlučeno je da radnom sastanku pod  nazivom „Iskustva u radu i djelovanju vijeća nacionalnih manjina u BiH“, koji će biti održan 17. jula 2018. godine u Sarajevu, prisustvuju  Vesna Temelkoska-Vuković, Tonko Janković, Stevo Havreljuk, Laslo Tot-Bojnik, Aleksandar Mašić i Biljana Marić.  Poziv za sastanak  Savjetu je upućen od strane Vijeća nacionalnih manjina BiH.