Održana sjednica Odbora za Memorijalni centar "Gradina"

Datum: 
17.05.2017 - 16:45

Odbor za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u parlamentima drugih država održao je danas sjednicu u Narodnoj skupštini Republike Srpske na kojoj je, između ostalog, razmatrana Informacija ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Maleševića o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Spomen-područja Donja Gradina.

Nakon sastanka, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, koji je član Odbora, kazao je da očekuje da će Republika Srpska do jeseni imati idejno rješenje i glavni projekat za izgradnju Spomen-područja Donja Gradina, te da će na jesen biti postavljen kamen temeljac za njegovu izgradnju.

Malešević je rekao da resorno ministarstvo trenutno radi na iznalaženju mogućnosti kako u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama najbrže doći do novog idejnog rješenja za Spomen-područje Donja Gradina.

On je podsjetio da je u junu 2015. godine započela procedura u vezi sa javnom nabavkom idejnog rješenja za Spomen-područje Donja Gradina. 

Predsjednik Odbora Darko Banjac rekao je da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske može nastaviti sa daljim aktivnostima u iznalaženju idejnog rješenja za Spomen-područje Donja Gradina u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Govoreći o Deklaraciji o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu, koju je ranije usvojila Narodna skupština Republike Srpske, Banjac je rekao da će u narednih mjesec dana održati sastanak sa predsjednikom parlamenta Srbije Majom Gojković u vezi sa usvajanjem ove Deklaracije u Skupštini Srbije.

"Svim parlamentima ćemo proslijediti upit da vidimo kakav je status Deklaracije u odborima, odnosno komisijama pojedinih parlamenata", naveo je Banjac.

Narodna skupština Republike Srpske, na 12. sjednici, održanoj 22. juna  2016. godine, donijela je Odluku o  obrazovanju Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi izgradnje Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenja usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, u parlamentima drugih država.