Nastavak 21. redovne sjednice u srijedu u 12 časova

Datum: 
12.09.2017 - 11:00

Narodna skupština Republike Srpske okončala je rad večeras u 20 časova, a 21. redovna sjednica biće nastavljena u srijedu u 12 časova.

Poslanici su danas cijeli dan proveli u raspravi o predloženom dnevnom redu.

Večeras je tim povodom održana sjednica na Kolegijuma na kojoj je predsjednik Narodne skupštine opozicionim partijama predložio da se Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine i Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu, koji Odbor za finansije nije uputio u skupštinsku proceduru, nađu na dnevnom redu prve naredne sjednice, jer Poslovnik Narodne skupštine ne dozvoljava drugu mogućnost.

Sjednica Kolegijuma biće nastavljena u srijedu u 10.30 časova.

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske od predsjednika Narodne skupštine zatražio je izmjenu Prijedloga dnevnog reda. Odbor je obavijestio da je na jučerašnjoj sjednici većinom glasova zauzeo stav da se Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine i Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu ne upućuju u skupštinsku proceduru.

Poslovnik Narodne skupštine Republike Srpske član 128. propisuje da se predmeti za koje nadležni odbor predlaže skidanje sa dnevnog reda skidaju sa dnevnog reda, bez rasprave i glasanja..00 časova.

Na početku 21. sjednice novi glavni pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica položio je zakletvu.