Narodni poslanici Spomenka Stevanović i Igor Žunić učestvovali u radu seminara u Tirani

Datum: 
25.04.2018 - 15:30

Narodni poslanici Spomenka Stevanović i Igor Žunić učestvovali su 10. i 11. aprila 2018. godine u radu zajedničkog parlamentarnog seminara o temi „Zloupotreba administrativnih resursa tokom izbornih procesa: Ključni izazov za demokratske izbore“, koji je održan u Tirani.

Seminar su organizovali Parlamentarna skupština Savjeta Evrope i Venecijanska komisija Savjeta Evrope, u saradnji sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope za Parlament Albanije i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Prva sesija bila je posvećena zloupotrebama administrativnih resursa tokom izbornih procesa, a tokom druge sesije učesnici skupa su analizirali pravne mehanizme za sprečavanje i otklanjanje zloupotrebe administrativnih resursa tokom izbornih procesa.