Narodna skupstina Republike Srpske usvojila 12 zakona

Datum: 
21.06.2018 - 15:15

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 25. redovnoj sjednici usvojila 12 zakona i Strategiju razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine.

Poslanici su usvojili Zakon o rudarstvu - po hitnom postupku, uz prihvaćene amandmane, Zakon o amnestiji - po hitnom postupku, uz prihvaćene amandmane i Zaključak narodnog poslanika Nenada Stevandić, kao i Zakon o zateznoj kamati - po hitnom postupku.

Parlament je usvojio i Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banja Luka - Doboj - po hitnom postupku, uz prihvaćene amandmane Vlade Republike Srpske koji postaju sastavni dio zakona, Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata - po hitnom postupku, uz prihvaćeni amandman, Zakon o upotrebi znakovnog jezika - po hitnom postupku i Zakon o izmjeni Zakona o bibliotečko - informacionoj djelatnosti - po hitnom postupku.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske - po hitnom postupku, uz prihvaćeni amandman Vlade Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj – po hitnom postupku, uz prihvaćene amandmane,  Zakon o zaštiti žrtava ratne torture, Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske i Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

O datumu i terminu nastavka 25. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske poslanici će biti naknadno obaviješteni.

Preostale tačke Dnevnog reda 25. redovne sjednice su:

 • Prijedlog zakona o kulturi;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 • Prijedlog strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018 do 2022. godine;
 • Izvještaj Anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića;
 • Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2017. godinu;
 • Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2017. godine;
 • Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu;
 • Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2017. godinu;
 • Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 • Informacija o odlukama o pomilovanju u 2017. godini;
 • Izbor i imenovanja.