Na predloženom dnevnom redu 17. redovna sjednice 13 tačaka

Datum: 
27.03.2017 - 09:15

Sedamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a čijem predloženom dnevnom redu se nalazi 13 tačaka, počinje u utorak, 28. marta, u 10.00 časova.

Poslanici će, izmeću ostalog, razmatrati Prijedlog Deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Vukote Govedarice; kao i  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske i Nacrt Kodeksa ponašanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Pred poslanicima će se naći i Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2017. godinu.

U Prijedlogu Deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske navodi se da Narodna skupština Republike Srpske, kao strateški interes Republike Srpske, ističe trajno  očuvanje "dejtonske" ustavne pozicije Republike Srpske i temeljnih načela Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonskog mirovnog sporazuma) koji definiše ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini.

„Svako narušavanje ovih načela, majorizacija bilo kog od konstitutivnih naroda, ili jednostrani pokušaj unutrašnje teritorijalne i svake druge ustavne prekompozicije Bosne i Hercegovine neprihvatljivi su sa stanovišta interesa Republike Srpske“, navodi se u prijelogu teksta Deklaracije i kontinuiran opšti društveni napredak i ubrzan put evropskih integracija i članstvo u Evropskoj uniji.

Poslanici bi na 17. redovnoj sjednici trebalo da razmatraju i Nacrt Kodeksa o  ponašanju narodnih poslanika  kojim se  utvrđuju se etička pravila  i standardi  ponašanja narodnih poslanika u ostvarivanju njihovih prava i vršenju dužnosti.

Cilj Kodeksa je očuvanje, afirmacija i unapređivanje ugleda i dostojanstva narodnog poslanika  i jačanje ¬ povjerenja građana u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Prema tekstu Nacrta Kodeksa narodni poslanik treba da svojim ponašanjem  štititi ugled i dostojanstvo Narodne skupštine, da redovno  prisustvuje sjednicama Narodne skupštine i njenim radnim tijelima čiji je član.

Definisane su lakše i teže povrede Kodeksa, kao i mjere koje mogu biti izrečene poslaniku za njegovo nepoštivanje, te Etički odbor koji će biti zadužen za sprovođenje i praćenje primjene Kodeksa.  Prema Nacrtu Kodeksa, u sastav Etičkog odbora ulaze: tri predstavnika pozicije i dva predstavnika opozicije. Predsjednik Etičkog odbora se bira iz reda članova,  svakih šest mjeseci, naizmjenično iz pozicije i opozicije.

U Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske članovi  Kolegijuma Narodne skupštine su: predsjednik i potpredsjednici Narodne skupštine i predsjednici klubova poslanika, a ne kao do sada i predstavnici poslaničkih grupa.

Takođe je izmjenjen i član 121. koji se tiče kvoruma, pa kvorum neophodan za rad narodne skuštine  postoji ako je na sjednici prisutna jedna trećina (28) od ukupnog broja narodnih poslanika. 

U istom članu dodaje se stav koji glasi: „Ukoliko se kvorum ne može obezbijediti u roku od jednog sata, sjednica se prekida, a predsjednik određuje vrijeme održavanja nastavka sjednice Narodne skupštine“.

Izmjenom Poslovnika predviđeno je da se posebna sjednica može zakazati na zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.  Aktuelni Poslovnik definiše da se na zahtjev srpskog člana Predsjedništva BiH sjednica može zakazati samo u slučaju da je odluka Predsjedništva destruktivna po vitalni interes Republike Srpske. 

Prijedlog dnevnog reda 17. redovne sjednice:

 • Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;
 • Prijedlog Deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Vukote Govedarice;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;
 • Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske;
 • Nacrt Kodeksa ponašanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske;
 • Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2017. godinu;
 • Izvještaj o radu tužilaštva Republike Srpske u 2016. godini;
 • Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2016. godinu;
 • Prijedlog odluke o usvajanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“;
 • Prijedlog odluke o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za realizaciju projekata sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje kompleksa Kasarne „Krajiških brigada“ Zalužani;
 • Prijedlog odluke o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za nabavku helikoptera;
 • Izbor i imenovanja.