Izvještaj Anketnog odbora

Datum: 
06.06.2018 - 10:30

Anketni odbor formiran Odlukom Narodne skupštine s cilјem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića juče je održao devetu sjednicu na kojoj je usvojen Izvještaj Anketnog odbora.

Devetom sjednicom je predsjedavao predsjednik Anketnog odbora Branislav Borenović, a prisutni su bili zamjenik predsjednika Drago Kalabić, kao i članovi Nedelјko Glamočak, Milanko Mihajilica i Goran Đorđić. Ispred grupe „Pravda za Davida“ prisutni su bili: Ljilјana Tešanović i Borislav Radovanović. Izvještaj je usvojen sa četiri glasa "za" i jednim suzdržanim glasom. Suzdržan je bio član Odbora Drago Kalabić.

Izvještaj Anketnog odbora će, u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srpske, biti upućen na razmatranje u parlament Republike Srpske a dostupan je ovdje.