Aćić i Banjac razgovarali o jačanju saradnje Narodne skupštine i Skupštine AP Vojvodine

Datum: 
13.11.2017 - 15:15

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko Aćić i generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac danas su u Novom Sadu razgovarali o regionalnoj saradnji dva parlamenta i njihovih službi, posebno ističući značaj zajedničkih projekata i apliciranja prema fondovima Evropske unije.

Aćić je, tokom sastanka, kazao da je prostor za saradnju službi dva parlamenta veliki, posebno ako se u obzir uzme Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske koji daje veliku mogućnost unapređenja regionalne saradnje dva parlamenta u smislu prenošenja iskustava i rada na zajedničkim projektima.

Na sastanku su rukovodioci svih odsjeka u Skupštini AP Vojvodine prezentovali svoj rad i iskustva, a predstavnici skupštinskih službi oba parlamenta su, kao najvažniji cilj, istakli uvođenje e – parlamenta koji u potpunosti treba da automatizuje proces upravljanja aktima u zakonodavnom sistemu.

Na kraju sastanka, Aćić je Banjcu, u znak zahvalnosti za dosadašnju uspješnu saradnju, poklonio poklone među kojima je i poznati „Zmijanjski vez“.

Banjac i Aćić sutra će u Novom Sadu potpisati Memorandum  o saradnji Službe Skupštine AP Vojvodine i Službe Narodne skupštine Republike Srpske u cilju uspostavljanja efikasne administracije i frekventne razmjene iskustava,  unapređenja javnosti i efikasnosti i težnje za ispunjavanjem standarda rada i vrijednosti Evropske unije.

Ključni ciljevi koji se žele ostvariti Memorandumom su: razmjena materijala, analiza dobre prakse i iskustava iz djelokruga rada Službe AP Vojvodine i Službe Narodne skupštine Republike Srpske,  kreiranje informativnih, edukativnih i drugih publikacija, učešće u zajedničkim projektima, stručnim raspravama i edukacijama zaposlenih u obje službe i  druga pitanja i interesi u skladu sa Memorandumom.