25. redovna sjednica počinje sutra, na predloženom dnevnom redu 29 tačaka

Datum: 
18.06.2018 - 10:45

Dvadeset peta redovna sjednica Narodne skupštine trebalo bi da počne u utorak, 19. juna, u 10.00 časova, a na predloženom dnevnom redu nalazi se 29 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda 25. redovne sjednice:

1.         Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2.         Prijedlog zakona o rudarstvu - po hitnom postupku;

3.         Prijedlog zakona o amnestiji - po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o zateznoj kamati - po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;

6.         Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banja Luka - Doboj - po hitnom    postupku;

7.         Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata - po hitnom postupku;

8.         Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika - po hitnom postupku;

9.         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečko - informacionoj djelatnosti - po hitnom postupku;

10.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske - po hitnom postupku;

11.       Prijedlog strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine - po hitnom postupku;

12.       Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture;

13.       Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

14.       Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela;

15.       Prijedlog zakona o kulturi;

16.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku;

17.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama;

18.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku;

19.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;

20.       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;

21.       Prijedlog strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine;

22.       Izvještaj Anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića;

23.       Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2017. godinu;

24.       Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2017. godine;

25.       Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu;

26.       Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2017. godinu;

27.       Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;

28.       Informacija o odlukama o pomilovanju u 2017. godini;

29.       Izbor i imenovanja.

Parlament će zasjedati 19., 20. i 21. juna, a ukoliko ne okonča rad sjednica se nastavlja 3.,4.i 5.jula, a potom 10.,11. i 12. jula.

Poslanički klubovi su najavili mogućnost dopune dnevnog reda, a po Poslovniku mogućnost za to imaju do 24 časa prije održavanja sjednice.