18. redovna sjednica 25. aprila, na predloženom dnevnom redu 31 tačka

Datum: 
13.04.2017 - 13:00

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banjaluci jednoglasno je prihvatio prijedlog dnevnog reda 18. redovne sjednice, koja će započeti u utorak, 25. aprila u 10.00 časova, izjavio je, poslije sjednice Kolegijuma, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

Ukoliko sjednice ne bude okončana do četvrtka, 27. aprila, biće nastavljena 10. maja. 

Na predloženom dnevnom redu nalazi se 31 tačka:

1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje - po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju;

4. Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;

5. Prijedlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

6. Prijedlog zakona o turizmu;

7. Prijedlog zakona o ugostiteljstvu;

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha;

10. Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu;

12. Prijedlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine – „Znanje za razvoj“;

13. Prijedlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.;

14. Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine;

15. Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine;

16. Nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.;

17. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini;

18. Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa;

19. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012.godina-31.12.2016. godina;

20. Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine;

21. Poseban izvještaj o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova;

22. Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016;

23. Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

24. Informcija o odlukama o pomilovanju u 2016. godini;

25. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;

26. Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine;

27. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016.godinu;

28. Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta i Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude „Ljubija“, Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;

30. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju;

31. Izbor i imenovanja.

U ime Asocijacije „Stvaraoci Republike Srpske“ Momčilo Krajišnik, te poslanici prvog saziva Narodne skupštine Vojo Kuprešanin i Dragan Mićić obrazložili su Kolegijumu svoju inicijativu o izradi evidencije onih koji su stvorili Republiku Srpsku, te inicijativu da se zbog teškog materijalnog statusa razmotri mogućnost isplate jednokratne naknade poslanicima prvog saziva, budući da pet i po godina koliko im je trajao mandat nisu primali platu.

Naveli su da je od 83 poslanika prvog saziva njih 23 preminulo, a trojica su poginula. Zbog teškog materijalnog položaja poslanika prvog saziva predložili su da im jednokratna novčana nadoknada za rad u parlamentu bude isplaćena u ratama u naredne dvije godine, kako ne bi opteretili budžet.

Kolegijum je zaključio da je potrebno da šefovi poslaničkih klubova obave dodane konsultacije o ovoj inicijativi i da se o njoj, prije svega, izjasni Vlada.

Pod tačkom „razno“ predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović upoznao je Kolegijum sa pismom zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića da se Prijedlogom zakona o osiguranju depozita u bankama BiH vrši prenos nadležnosti.

Predsjednik Čubrilović rekao je da je dobio odgovor nadležnog ministarstva i stručnih službi da u predloženom zakonskom rješenju nema prenosa nadležnosti.