12. sjednica Savjeta nacionalnih manjina

Datum: 
10.05.2018 - 11:45

12. sjednica Savjeta nacionalnih manjina održana je 08.05.2018. u prostorijama Narodne skupštine RS.

Prisustvovalo jesedam članova Savjeta: Vesna Temelkoska-Vuković, predsjednik, Tonko Janković, zamjenik predsjednika, Jadranka Latinović, Laslo Tot-Bojnik, Stevo Havreljuk, Marija Buganik- Pranjić i Aleksandar Mašić.

Usaglašen je odgovor na dopis Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kojim je traženo da Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske da svoje mišljenje na prepopruke koje je Savjetodavni komitet za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina usvojio 09. novembra 2017. godine, i dostavio ih nadležnim institucijama u BiH. Savjet je podržao pomenute preporuke, osim predstavnika Roma koji je naveo da Romi nisu zadovoljni realizacijom Akcionog plana za Rome, kao i raspodjelom finansijskih sredstava za lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

U narednom periodu planirana je posjeta Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Srbije, koju će organizovati misija OEBS-a u BiH, a učestvovaće tri predstvanika Savjeta.

Takođe, tri člana Savjeta će prisustvovati uvodnom sastanku projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“, koji će se održati 16.05.2018. godine u Sarajevu, a koji se realizuje u okviru zajedničkog programa Vijeća Evrope i Evropske unije „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku“.