Članovi Odbora za reviziju jednoglasni oko klјučnih izazova

Datum: 
18.07.2017 - 09:00
Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održao je 17. jula 2017. godine sjednicu na kojoj je, između ostalog, razmatrao Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje obolјenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike Srpske. Članovi su glasali da se pomenuti Nacrt zakona uputi u parlamentarnu proceduru.
 
Osim pomenutog Nacrta zakona, poslanici su razmatrali Izvještaj revizije učinka „Angažovanje fizičkih lica u javnoj upravi za obavlјanje određenih poslova bez zasnivanja radnog odnosa“; Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine i Izvještaj oprovedenoj finansijskoj reviziji zbirnih finansijskih izvještaja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine.Sjednici Odbora su prisustvovali Marko Vidaković, zamjenik predsjednika, Želјka Stojičić, Danijela Mrda, Dušan Berić, Slavko Gligorić, Milanko Mihajilica i Dragan Ristić, članovi Odbora. Sjednici nisu prisustvovali Zoran Pologoš, predsjednik Odbora i Admir Čavka, član Odbora.
 
Takođe, bili su prisutni Darko Pejić, zamjenik glavnog revizora u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora, Ljilјana Forca, rukovodilac sektora u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora, Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture, Siniša Karan, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske, Mile Ilić, rukovodilac jedinice za internu reviziju u Ministarstvu prosvjete i kulture, Dejan Erešić, sekretar Ministarstva porodice, omladine i sporta, Vojin Bera, pomoćnik direktora u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, Zdravko Kudra, rukovodilac interne revizije u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, Bosilјka Predragović, načelnik u u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, te Jelica Rastoka i Jelena Granolić, stažistkinje u Narodnoj skupštini.
 
Sjednicom Odbora za reviziju predsjedavao je zamjenik predsjednika Odbora Marko Vidaković.