Program stažiranja u NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

Narodna skupština Republike Srpske je u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI) i Univerzitetom u Banja Luci, 2003. godine potpisala Memorandum o razumijevanju, te je tako pokrenut program stažiranja. Od 2006. godine Narodna skupština samostalno vodi ovaj Program.

Programom je pružena mogućnost studentima završnih godina i apsolventima pravnog, ekonomskog i fakulteta političkih nauka, da se kroz aktivnosti definisane ovim Programom,  upoznaju sa radom najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Srpskoj.

Tokom šest mjeseci stažiranja studenti su aktivno uključeni u pripremu sjednica radnih tijela, izradu zapisnika sa sjednica radnih tijela, komparativnu analizu zakona, prikupljanje informacija koji se tiču akata sa dnevnog reda plenarnih sjednica, te pomoć u organizovanju tematskih sjednica parlamentarnih odbora. Takođe, studenti tokom stažiranja imaju obavezu prisustva predavanjima na temu zakonodavnog procesa u Republici Srpskoj, koja organizuje stručna služba parlamenta. Za studente su organizovane i posjete najznačajnijim institucijama Republike Srpske.

Od pokretanja ovog projekta, pa do danas, u programu je učestvovalo preko 400 studenata.

Pravilnik o stažiranju

Program rada 19. klase stažista

Spisak 19. klase stažista