Zapisnik sa svečane sjednice - 25 godina postojanja i rada