Usvojeni Dnevni red 18. redovne sjednice Narodne skupštine

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
25.04.2017

1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje - po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju;

4. Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;

5. Prijedlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

6. Prijedlog zakona o turizmu;

7. Prijedlog zakona o ugostiteljstvu;

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha;

10. Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu;

12. Prijedlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine – „Znanje za razvoj“;

13. Prijedlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.;

14. Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine;

15. Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine;

16. Nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.;

17. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini;

18. Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa;

19. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012.godina-31.12.2016. godina;

20. Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine;

21. Poseban izvještaj o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova;

22. Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016;

23. Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

24. Informcija o odlukama o pomilovanju u 2016. godini;

25. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;

26. Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine;

27. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016.godinu;

28. Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta i Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude „Ljubija“, Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;

30. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju;

31. Izbor i imenovanja.