Usvojeni Dnevni red 17. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
28.03.2017

1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2. Prijedlog Deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Vukote Govedarice;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske;

6. Nacrt Kodeksa ponašanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske;

7. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2017. godinu;

8. Izvještaj o radu tužilaštva Republike Srpske u 2016. godini;

9. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2016. godinu;

10. Prijedlog odluke o usvajanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“;

11. Prijedlog odluke o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za realizaciju projekata sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje kompleksa Kasarne „Krajiških brigada“ Zalužani;

12. Prijedlog odluke o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za nabavku helikoptera;

13. Izbor i imenovanja.