Usvojeni dnevni red 15. redovne sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
06.12.2016

1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;
3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – po hitnom postupku;
4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima – prijedlog Poslaničke grupe Napredna Srpska;
5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave – prijedlog Poslaničke grupe Napredna Srpska;
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;
7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu polјoprivrednog bilјa;
8. Nacrt zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;
9. Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju;
10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha;
11. Prijedlog strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016. – 2020. godina;
12. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2015. godinu;
13. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2015. godinu;
14. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:
a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period 1.1.2015. do 31.12.2015. godine;
b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;
v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine.
15. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:
a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2015. godinu;
b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2015. godinu;
v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;
16. Izvještaj Pravobranilaštva Republike Srpske o radu za period od 1.1.2015. – 31.12.2015. godine;
17. Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina;
18. Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 1.1. – 31.12.2015. godine;
19. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;
20. Izvještaj Radio – televizije Republike Srpske o poslovanju za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu;
21. Konačni izvještaj o realizaciji i ocjena Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine;
22. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Ada“ po skraćenom postupku;
23. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) po projektu izgradnje vjetroelektrane „Hrgud“;
24. Izbor i imenovanja.