Prijedlog dnevnog reda 15. redovne sjednice Narodne skupštine

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
06.12.2016
 1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – po hitnom postupku;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima – prijedlog Poslaničke grupe Napredna Srpska;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave – prijedlog Poslaničke grupe Napredna Srpska;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja;
 7. Nacrt zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;
 8. Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju;
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha;
 10. Prijedlog strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016. – 2020. godina;
 11. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2015. godinu;
 12. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2015. godinu;
 13. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period 1.1.2015. do 31.12.2015. godine;

b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;

v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine.

 1.  Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2015. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2015. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;

 1. Izvještaj Pravobranilaštva Republike Srpske o radu za period od 1.1.2015. – 31.12.2015. godine;
 2. Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina;
 3. Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 1.1. – 31.12.2015. godine;
 4. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;
 5. Izvještaj Radio – televizije Republike Srpske o poslovanju za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu;
 6. Konačni izvještaj o realizaciji i ocjena Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine;
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Ada“ po skraćenom postupku;
 8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) po projektu izgradnje vjetroelektrane „Hrgud“;
 9. Izbor i imenovanja.