Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu posjetili parlament, 17.4.2019.