Усвојени Дневни ред 23. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
07.02.2018
 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом – по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кoнцесијама – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије – по хитном поступку;
 5. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту изградње ауто – пута Бања Лука – Добој/Б(FIN 83,977) – по хитном поступку;
 6. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту реструктуирања Жељезница Републике Српске – по хитном поступку;
 7. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2018. години – по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о средњем образовању и васпитању;
 9. Приједлог закона о гасу;
 10. Приједлог закона о страним улагањима;
 11. Приједлог закона о бањама;
 12. Приједлог закона о хемикалијама;
 13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;
 14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 15. Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;
 16. Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре;
 17. Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела;
 18. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 19. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;
 20. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;
 21. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистрживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 22. Информација о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013 – 2017);
 23. Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године;
 24. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину;
 25. Приједлог статистичког програма Републике Српске за период 2018 – 2021. година;
 26. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 27. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.01 - 31.12.2016.године;
 28. Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2014. до 2017. године;
 29. Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње;
 30. Интерпелација за разматрање политика у области здравственог и пензионог система – приједлог народних посланика;
 31. Интерпелација за разматрање политике управљања јавним предузећима у Републици Српској – приједлог народних посланика.
 32. Избор и именовања.