Усвојени дневни ред 21. посебне сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
22.12.2016

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године - по хитном поступку;
2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2017. годину - по хитном поступку;
3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину - по хитном поступку;
4. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;
5. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске - по хитном поступку;
6. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;
7. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;
8. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;
9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;
10. Приједлог закона о банкама Републике Српске - по хитном поступку;
11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске - по хитном поступку;
12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку;
13. Приједлог закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност - по хитном поступку;
14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности - по хитном поступку;
15. Нацрт закона о пореском систему Републике Српске;
16. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину;
17. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2017. годину;
18. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту болница/Б у Републици Српској (FIN 31.526 BA)