Усвојени Дневни ред 19. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
13.06.2017
 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;
 3. Приједлог Кривичног законика Републике Српске;                                 
 4. Приједлог закона о заштити лица која пријављују корупцију;              
 5. Приједлог закона о пореском систему Републике Српске;                    
 6. Приједлог закона о Националном парку „Дрина“;  
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима;
 8. Нацрт закона о страним улагањима;
 9. Нацрт закона о гасу;
 10. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске;                      
 11. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;
 13. Приједлог стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године;
 14. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године;
 15. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину;
 16. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2015. године;
 17. Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године;
 18. Информација о пројекту „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево“ по принципу „кључ у руке“;
 19. Информација о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника;        
 20. Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2016. години;
 21. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања;
 22. Избор и именовања.