Усвојени дневни ред 15. редовне сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
06.12.2016
1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о допунама Закона о здравственом осигурању – по хитном поступку;
4. Приједлог закона о измјени Закона о радним односима у државним органима – приједлог Посланичке групе Напредна Српска;
5. Приједлог закона о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе – приједлог Посланичке групе Напредна Српска;
6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља;
8. Нацрт закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
9. Нацрт закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању;
10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха;
11. Приједлог стратегије и политике развоја индустрије Републике Српске за период 2016. – 2020. година;
12. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2015. годину;
13. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2015. – 31.12.2015. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2015. годину;
14. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:
а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању у сектору осигурања Републике Српске за период 1.1.2015. до 31.12.2015. године;
б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1.1. до 31.12.2015. године;
в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године.
15. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:
а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2015. годину;
б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину;
в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2015. године;
16. Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 1.1.2015. – 31.12.2015. године;
17. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
18. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2015. године;
19. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;
20. Извјештај Радио – телевизије Републике Српске о пословању за 2015. годину и План рада за 2016. годину;
21. Коначни извјештај о реализацији и оцјена Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године;
22. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Ада“ по скраћеном поступку;
23. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) по пројекту изградње вјетроелектране „Хргуд“;
24. Избор и именовања.