Усвојени дневни ред 14. редовне сједнице Народне скупштине

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
11.10.2016
 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог Декларације о осуди говора мржње – приједлог Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу;
 3. Извјештај Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као дан Републике Српске“;
 4. Приједлог закона о измјенама Закона о високом образовању – по хитном поступку;
 5. Приједлог Закона о висини стопе затезне камате – приједлог Клубова посланика СДС – СРС РС, ПДП, НДП и Посланичке групе Напредна Српска;
 6. Приједлог закона о локалној самоуправи;
 7. Приједлог закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе;
 8. Приједлог закона о мирном рјешавању радних спорова;
 9. Приједлог закона о позоришној дјелатности;
 10. Приједлог закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске;
 11. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске;
 12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске;
 13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку;
 14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о насљеђивању;
 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;
 17. Нацрт закона о храни;
 18. Нацрт закона о туризму;
 19. Нацрт закона о угоститељству;
 20. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
 21. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;
 22. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о музејској дјелатности;
 23. Приједлог стратегије запошљавања Републике Српске 2016 – 2020. година;
 24. Приједлог стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016 – 2020. година;
 25. Приједлог стратегије развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016 – 2025. година;
 26. Нацрт стратегије транспорта Републике Српске за период 2016 – 2030. година;
 27. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1. – 30.6.2016. године;
 28. а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији Консолидованог годишњег извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1.1. до 31.12.2015. године;

б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2016. годину.

 1. а)Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2015. годину;

б)Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2015. годину.

 1. Извјештај Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду у првих шест мјесеци 2016. године;
 2. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2015. годину;
 3. Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2015. годину;
 4. Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1.1. – 31.12.2015. године;
 5. Извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2011 – 2020. година у 2015. години;
 6. Информација о усаглашеном систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини од 17. августа 2016. године;
 7. Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2015. године;
 8. Информација о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2015. годину;
 9. Информација о реализацији заједничких пројеката за рјешавање стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника;
 10. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (ИФАД) по Програму развоја конкуретности у руралним подручјима;
 11. Избор и именовања.