Приједлог дневног реда 22. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
17.10.2017
 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог Резолуције о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске – приједлог клубова посланика СНСД, СП и СДС-К;
 3. Приједлог закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима;
 7. Нацрт закона о бањама;
 8. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 10. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за првих шест мјесеци 2017. године;
 11. а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године; б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину;
 12. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.6.2017. године;
 13. Интерпелација за разматрање Економске политике Владе Републике Српске – приједлог народних посланика;
 14. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину;
 15. Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2016. годину;
 16. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“;
 17. Приједлог одлуке о усвјању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“;
 18. Стављање ван снаге Одлуке о давању посебног овлашћења број: 02/1 – 021 – 124/17 од 9. фебруара 2017. године и Закључка у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске? број: 02/1 – 021 – 125/17“ од 9. фебруара 2017. године.
 19. Избор и именовања;

Избор Омбудсмана за дјецу