Приједлог дневног реда 21. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
12.09.2017

1.         Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;

2.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске, по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о рударству;

5.         Приједлог закона о заштити становништва од заразних болести;

6.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

7.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Економско – социјалном савјету;

8.         Приједлог Кодекса понашања народних посланика у Народној скупштини Републике Српске;

9.         Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;

10.       Нацрт закона о хемикалијама;

11.       Нацрт закона о средњем образовању и васпитању;

12.       Приједлог стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године;

13.       Нацрт стратегије менталног здравља у Републици Српској за период 2017 – 2027. године;                                                                                                                                                     

14.       а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године;

б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину;

15.       Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1. до 31.12. 2016. године и Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2020/17;

16.       Извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за период од 2011 – 2020. година у 2016. години;

17.       Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину;

18.       Извјештај о раду ЈП РТРС за 2016. годину, План рада за 2017. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину - екстерна ревизија;

19.       Избор и именовања.