Приједлог дневног реда 20. сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
18.07.2017

Предложени дневни ред:

1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2. Приједлог закона о интервентним набавкама, по хитном поступку;

3. Приједлог закона о вјештацима Републике Српске;

4. Приједлог закона о ветеринарству у Републици Српској;

5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско-медицинским производима;

6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о водама;

7. Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике;

8. Нацрт закона о Правобранилаштву Републике Српске;

9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;

10. Приједлог стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017 – 2021. године;

11. Приједлог стратегије развоја културе Републике Српске 2017 – 2022.;

12. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2016. годину;

13. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2016 – 31.12.2016. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2016. годину;

14. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2016. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2016. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2016. године;

15. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2016. годину;

16. а) Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2016. годину; б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2016. годину.

17.  Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину;

18. Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2016. године;

19. Информација о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину;

20. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту јачања банкарског сектора (8741 – БА);

21. Именовање предсједника и чланова Фискалног савјета Републике Српске – приједлог предсједника Републике;

22. Избор и именовања.