Приједлог дневног реда 15. редовне сједнице Народне скупштине

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
06.12.2016
 1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;
 2. Приједлог закона о допунама Закона о здравственом осигурању – по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјени Закона о радним односима у државним органима – приједлог Посланичке групе Напредна Српска;
 4. Приједлог закона о измјени Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе – приједлог Посланичке групе Напредна Српска;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља;
 7. Нацрт закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
 8. Нацрт закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању;
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха;
 10. Приједлог стратегије и политике развоја индустрије Републике Српске за период 2016. – 2020. година;
 11. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2015. годину;
 12. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2015. – 31.12.2015. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2015. годину;
 13. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању у сектору осигурања Републике Српске за период 1.1.2015. до 31.12.2015. године;

б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1.1. до 31.12.2015. године;

в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године.

 1.  Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2015. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2015. године;

 1. Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 1.1.2015. – 31.12.2015. године;
 2. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 3. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2015. године;
 4. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;
 5. Извјештај Радио – телевизије Републике Српске о пословању за 2015. годину и План рада за 2016. годину;
 6. Коначни извјештај о реализацији и оцјена Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године;
 7. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Ада“ по скраћеном поступку;
 8. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) по пројекту изградње вјетроелектране „Хргуд“;
 9. Избор и именовања.