Усвојени дневни редови

Нпр. 24.02.2018
Нпр. 24.02.2018
Назив Датум
Усвојени Дневни ред 22. посебне сједнице Народне скупштине 27.02.2017
Приједлог дневног реда 22. посебне сједнице Народне скупштине 27.02.2017
Усвојени дневни ред 16. сједнице Народне скупштине Републике Српске 07.02.2017
Приједлог дневног реда 16. редовне сједнице Народне скупштине 07.02.2017
Усвојени дневни ред 21. посебне сједнице НС РС 22.12.2016
Приједлог дневног реда 21. посебне сједнице Народне скупштине 22.12.2016
Приједлог дневног реда 21. посебне сједнице Народне скупштине 15.12.2016
Усвојени дневни ред 15. редовне сједнице НС РС 06.12.2016
Приједлог дневног реда 15. редовне сједнице Народне скупштине 06.12.2016
Усвојени дневни ред 20. посебне сједнице Народне скупштине 25.10.2016
Приједлог дневног реда 20. посебне сједнице Народне скупштине 25.10.2016
Усвојени дневни ред 14. редовне сједнице Народне скупштине 11.10.2016
Приједлог дневног реда 14. редовне сједнице НС РС 11.10.2016
Приједлог дневног реда 19. посебне сједнице НС РС 14.07.2016
Приједлог дневног реда 18. посебне сједнице НС РС 13.07.2016
Усвојени дневни ред 13. редовне сједнице НС РС 22.06.2016
Приједлог дневног реда 17. посебне сједнице НС РС 20.06.2016
Приједлог дневног реда 13. редовне сједнице НС РС 21.06.2016
Усвојени дневни ред 12. редовне сједнице НС РС 17.05.2016
Приједлог дневног реда 12. редовне сједнице НС РС 17.05.2016