Записник са свечане сједнице НС РС - 25 година постојања и рада