Чедо Вуковић

Чедо Вуковић

Датум рођења: 
20.03.1956
Мjесто рођења: 
Кнежево
Пребивалиште: 
Кнежево

Посланичка питања, народни посланик: