Слађана Николић

Слађана Николић

Датум рођења: 
22.09.1984
Мjесто рођења: 
Тузла
Пребивалиште: 
Зворник

Посланичка питања, народни посланик: