Симуна Жакула

Симуна Жакула

Датум рођења: 
31.08.1959
Мjесто рођења: 
Добој
Пребивалиште: 
Добој

Посланичка питања, народни посланик: