Радован Вишковић

Радован Вишковић

Датум рођења: 
01.02.1964
Мjесто рођења: 
Милићи
Пребивалиште: 
Милићи
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: